Thạch cao AIhome - Nguyên liệu tốt - chất lượng tốt
Sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn
Nhom tho AIHOME_260
Quận Hai Bà Trưng
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
  • Mr. Trevion Larkin: Dong Anh , Ha Noi / Trưởng nhóm
  • Dr. Nikita Conn Jr.: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Mrs. Cleora Howe Sr.: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Prof. Ibrahim Erdman V: Dong Anh , Ha Noi / Thợ phụ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM
ĐÁNH GIÁ
A Tấn

Nhóm này làm rất đẹp nhưng hơi chậm tiến độ

Long

Quá tuyệt vời