Thạch cao AIhome - Nguyên liệu tốt - chất lượng tốt
Sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn
Nhom tho AIHOME_536
Quận Hoàn Kiếm
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
  • Winfield Hansen DVM: Dong Anh , Ha Noi / Trưởng nhóm
  • Destiny Schneider: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Prof. Jesus Tremblay I: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Frederick Nader: Dong Anh , Ha Noi / Thợ phụ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM
ĐÁNH GIÁ
A Cường

Vui tính và làm rất nhiệt tình

Dan Thy

Hài hước và làm rất đẹp