Thạch cao AIhome - Nguyên liệu tốt - chất lượng tốt
Sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn
Nhom tho AIHOME_261
Quận Hoàn Kiếm
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
  • Constantin Raynor: Dong Anh , Ha Noi / Trưởng nhóm
  • Tito Flatley: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Dr. Korbin Leffler Jr.: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Percy Gerlach: Dong Anh , Ha Noi / Thợ phụ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM
ĐÁNH GIÁ
Lưu Ninh

Cho nhóm này 10đ

Quang ATM

Làm rất đẹp và tỉ mỉ

Lê Hiếu

Không uổng công thuê nhóm này về làm. Quá tuyệt vời