Thạch cao AIhome - Nguyên liệu tốt - chất lượng tốt
Sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn
Nhom tho AIHOME_451
Quận Tây Hồ
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
  • Mr. Joseph Braun: Dong Anh , Ha Noi / Trưởng nhóm
  • Fermin Ruecker IV: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Clovis Roberts: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Dr. Miles Legros: Dong Anh , Ha Noi / Thợ phụ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM