Thạch cao AIhome - Nguyên liệu tốt - chất lượng tốt
Sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn
Nhom tho AIHOME_261
Quận Đống Đa
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
  • Ms. Orpha Kulas: Dong Anh , Ha Noi / Trưởng nhóm
  • Ms. Mireya Pacocha III: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Ms. Ona Botsford V: Dong Anh , Ha Noi / Thợ chính
  • Prof. Dana Lakin PhD: Dong Anh , Ha Noi / Thợ phụ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM
ĐÁNH GIÁ
Ninh Nguyễn

Nhóm làm rất nhanh và rất đẹp mắt

Nam Hoàng

Nhóm rất hăng hái, làm đẹp