AIHOME - KIẾN TẠO KHÔNG GIAN NỘI THẤT VIỆT
Thợ AiHome - Thợ của nhà mình
Ứng dụng vật liệu tiêu âm trong xây dựng
Ngày 26/09/2020
Vật liệu tiêu âm là sản phẩm được ứng dụng phổ biến trong xây dựng tường và trần nhà, đặc biệt là các không gian đặc dụng phát ra nhiều âm thanh hoặc  âm thanh lớn.
XEM CHI TIẾT